Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Открита процедура с предмет: „Доставка на камион самосвал с кран за нуждите на Община Камено”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед за откриване 26.08.2019 205 KB
Документация и образци 26.08.2019 149,39 KB
Протокол 1 30.09.2019 62,5 KB
Протокол 2 07.10.2019 72 KB
Съобщение за ценови оферти 07.10.2019 24 KB
Протокол 3 15.10.2019 66 KB
Доклад на комисия 15.10.2019 83 KB
Решение за класиране 15.10.2019 126 KB
Решение за класиране - 2 класиран участник 15.11.2019 104,5 KB

Краен срок за подаване на оферта: 26.09.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до: 26.09.2019 17:00

                                 Обявление на АОП 

 

                                 Решение на АОП 

 

                                       ЕЕДОП 

                                 Решение за одобряване обявление за изменение

                                 Обявление за възложена поръчка

                                 Обявление за приключване на договор