Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Събиране на оферти с обява с предмет:''Предоставяне на услуги по застраховане активите на Община Камено и второстепенните и разпоредители с бюджетни средства по обособени позиции"

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 09.09.2019 152 KB
Документация и образци 09.09.2019 497 KB
Обява 09.09.2019 185,5 KB
Приложение 09.09.2019 27,79 KB
Разяснения 1 18.09.2019 148 KB
Разяснения 2 18.09.2019 149 KB
Разяснения 3 19.09.2019 149,5 KB
Протокол на комисия 02.12.2019 154 KB

Краен срок за подаване на оферта: 26.09.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до: 26.09.2019 17:00