Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Публично състезание с предмет:"Осъществяване на строително-монтажни работи по административнa сградa на Община Камено, находящa сe на ул.”Неделчо Камбов, в гр. Камено"

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Документация 09.10.2019 489,5 KB
Образци 09.10.2019 201 KB
Заповед за откриване 09.10.2019 168 KB
Количествена сметка 09.10.2019 13,65 KB
Проекто-договор 09.10.2019 49,24 KB
Технически спецификации 09.10.2019 31,69 KB
Разяснения 23.10.2019 149,5 KB
Протокол 1 06.11.2019 58,5 KB
Протокол на комисия 2 09.12.2019 94 KB
Съобщение за отваряне на ценови оферти 09.12.2019 24,5 KB
Протокол на комисия 3 19.12.2019 81 KB
Доклад комисия 19.12.2019 111,5 KB
Решение за класиране 19.12.2019 163,5 KB

Краен срок за подаване на оферта: 30.10.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до: 30.10.2019 17:00