Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на съдове за смет за нуждите на Община Камено“

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 22.01.2019 117,5 KB
Документация и образци 22.01.2020 374 KB
Обява 22.01.2020 149,5 KB
Протокол 1 11.02.2020 56 KB
Протокол 2 21.02.2020 63 KB

Краен срок за подаване на оферта: 04.02.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до: 04.02.2020 17:00