Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Събиране на оферти с обява с предмет: “Осъществяване на строителни дейности със строителна техника и механизация за нуждите на Община Камено”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 23.01.2020 141 KB
Документация и образци 23.01.2020 419 KB
Обява 23.01.2020 197 KB
Отказ от разяснения 12.02.2020 147 KB
Протокол 1 21.02.2020 78,5 KB
Протокол 2 02.04.2020 109,5 KB

Краен срок за подаване на оферта: 12.02.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до: 12.02.2020 17:00