Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Публично състезание с предмет:Извършване на СМР/ СРР на обект: “Мерки за предотвратяване и намаляване на последиците от наводнения в с. Полски извор, община Камено”“

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Документация 11.03.2020 140,1 KB
Образци 11.03.2020 55,12 KB
КСС 11.03.2020 18,3 KB
Технически спецификации 11.03.2020 162,58 KB
Проекто-Договор 11.03.2020 86,83 KB
Протокол 1 21.05.2020 127,5 KB
Съобщение за отваряне на ценови оферти 10.08.2020 78 KB
Протокол 2 29.09.2020 222,9 KB
Протокол 3 29.09.2020 88,55 KB
Доклад на комисията 29.09.2020 101,37 KB
Решение за класиране 29.09.2020 152 KB

Краен срок за подаване на оферта: 06.04.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до: 06.04.2020 17:00