Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Открита процедура:„Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Камено”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед за откриване 23.03.2020 160,5 KB
Документация и образци 23.03.2020 425 KB
Протокол 1 13.05.2020 100 KB
Протокол 2 10.06.2020 94 KB
Съобщение за отваряне на ценови оферти 10.06.2020 24,5 KB
Протокол 3 19.06.2020 72 KB
Доклад на комисия 19.06.2020 121,5 KB
Решение за класиране 19.06.2020 165,5 KB

Краен срок за подаване на оферта: 11.05.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до: 11.05.2020 17:00