Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Договаряне без предварително обявление с предмет:“Доставка на горива за нуждите на автомобилите и за битови нужди на Община Камено по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Русокастро; Обособена позиция № 2 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Черни връх”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Покана и образци 15.05.2020 394 KB
Заповед 15.05.2020 121,5 KB
Доклад на комисия 12.06.2020 80,5 KB
Протокол 1 12.06.2020 79,5 KB
Решение за класиране 12.06.2020 123 KB

Краен срок за подаване на оферта: 01.06.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до: 01.06.2020 17:00