Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Публично състезание с предмет:„Осъществяване на строително-монтажни работи по реконструкция на ул. „Димитър Благоев“ в гр. Камено с оформяне на паркоместа и обновяване на тротоарите“

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Документация 05.06.2020 137,58 KB
Количествена сметка 05.06.2020 43,5 KB
Образци 05.06.2020 75,54 KB
Технически спецификации 05.06.2020 30,05 KB
Проекто-договор 05.06.2020 83,46 KB
Заповед за откриване 05.06.2020 167 KB
Съобщение за ценови оферти 17.07.2020 24,5 KB
Протокол 1 17.07.2020 150 KB
Протокол 2 29.07.2020 68,5 KB
Доклад на комисия 29.07.2020 152,5 KB
Решение за класиране 29.07.2020 168,5 KB

Краен срок за подаване на оферта: 06.07.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до: 06.07.2020 17:00