Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Публично състезание с предмет:„Осъществяване на строително-монтажни работи по ремонт на Народно читалище „Просвета 1927“ в гр. Камено“

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Документация 05.06.2020 137,48 KB
Количествена сметка 05.06.2020 12,4 KB
Образци 05.06.2020 75,5 KB
Технически спецификации 05.06.2020 30,5 KB
Проекто-договор 05.06.2020 83,22 KB
Заповед за откриване 05.06.2020 166,5 KB
Разяснения №1 03.07.2020 152,5 KB
Разяснения №2 06.07.2020 149 KB
Протокол № 1 21.07.2020 84 KB
Протокол 2 16.09.2020 195,5 KB
Съобщение за отваряне на ценови оферти 16.09.2020 24,5 KB
Протокол 3 01.10.2020 76 KB
Доклад на комисията 01.10.2020 215,5 KB
Решение за класиране 01.10.2020 243 KB

Краен срок за подаване на оферта: 13.07.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до: 13.07.2020 17:00