Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Провеждане на пазарни консултации по реда на чл.44, ал.1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Покана и приложения 01.12.2021 192 KB

Краен срок за подаване на оферта: 08.12.2021 17:00

Обществената поръчка е валидна до: 08.12.2021 17:00

Предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Георги Кондолов“, гр. Камено в участъка от ОТ 156 (кръстовище с път III 5392 (Трояново - Айтос) Винарско - Кръстина - Камено - Братово) до ОТ 116 (кръстовище с ул. свобождение, общ. Камено) и участъка от ОТ 146 (кръстовище с ул. Оборище гр. Камено) до кръстовище с ул. Освобождение, гр. Камено, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”