Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Провеждане на пазарни консултации по реда на чл.44, ал.1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. РУСОКАСТРО, ОБЩ. КАМЕНО, ОБЛ. БУРГАС“

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Покана 05.12.2022 89 KB
Количествена сметка (КС) 05.12.2022 75,76 KB
Техническа спецификация 05.12.2022 47,65 KB
Доклад 16.12.2022 92,5 KB
Протокол 16.12.2022 93 KB
Решение № РД-09-1299/16.12.2022 г. 16.12.2022 104,5 KB

Краен срок за подаване на оферта: 12.12.2022 00:00

Обществената поръчка е валидна до: 12.12.2022 00:00