Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Провеждане на пазарни консултации по реда на чл.44, ал.1 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки, относно предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПИ 35883.105.714 ПО КККР НА ГР. КАМЕНО, ОБЩИНА КАМЕНО“

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Покана 10.01.2023 99 KB
Техническа спецификация 10.01.2023 39,76 KB
Доклад 31.01.2023 92,5 KB
Протокол 31.01.2023 96 KB
Решение 31.01.2023 105,5 KB

Краен срок за подаване на оферта: 24.01.2023 00:00

Обществената поръчка е валидна до: 24.01.2023 00:00