Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Доставка на резервни части и автомобилни гуми за автопарка, съобразно нуждите на община Камено по следните обособени позиции: обособена позиция 1 – резервни части и обособена позиция 2 – автомобилни гуми

Информация за сключен договор

Файл Дата на публикуване Размер
Информация за сключен договор 16.04.2015 30,95 KB

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Публична покана 05.03.2015 1,25 MB
Образци 05.03.2015 75,07 KB
Протокол от заседание на комисията 20.03.2015 699,86 KB
Информация за извършени плащания по договора 28.10.2015 211,87 KB

Краен срок за подаване на оферта: 18.03.2015 16:30

Обществената поръчка е валидна до: 18.03.2015 00:00