Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9018618 "Доставка на техническо оборудване по утвърдена техническа спецификация по проект „Отново на училище” – реинтеграция на отпаднали ученици от образователната система в община Камено”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Документация за участие 30.11.-0001 277 KB

Краен срок за подаване на оферта: 20.08.2013 16:30

Обществената поръчка е валидна до: 19.08.2013 00:00

В изпълнение на  по проект „Отново на училище” – реинтеграция на отпаднали ученици от образователната система в община Камено”, по договор №BG051PO001-4.1.06-0029, схема ВG051PO001-4.1.06 „Реинтеграция на отпадналите ученици от образователната система”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Публична покана