Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Публично сътезание с предмет:„Предоставяне на услуги от медицински персонал в оборудван медицински кабинет на територията на гр. Камено, както следва: извършване на физикални прегледи на пациенти с цел определяне на здравния им статус, извършване на основни диагностично-терапевтични процедури и оказване на неотложна медицинска помощ чрез МПС със специално предназначение - линейка”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 13.03.2017 98,5 KB
Документация и образци 14.03.2017 827 KB
Протокол № 1 12.04.2017 84 KB
Съобщение за отваряне на ценови оферти 27.04.2017 25,5 KB
Протокол № 2 15.05.2017 97 KB
Доклад 15.05.2017 90 KB
Решение за класиране 15.05.2017 128,5 KB
Таблица за обобщена оценка 15.05.2017 25 KB
Таблица за индивидуална оценка 15.05.2017 18,5 KB
Протокол № 3 15.05.2017 60 KB
Договор 06.07.2017 266,3 KB

Краен срок за подаване на оферта: 11.04.2017 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 11.04.2017 16:00