Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Публично сътезание с предмет:„Доставка на строителни материали за нуждите на Община Камено по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 –„Доставка на бетонови изделия”, Обособена позиция № 2 –„Доставка на бетон и услуги с бетон помпа и бетоновоз помпа” , Обособена позиция № 3 - „Доставка на инертни материали”, Обособена позиция № 4 – „Доставка на В и К материали”, Обособена позиция № 5 – „Доставка на строителни материали ” и Обособена позиция № 6 - „Рециклиран бетон”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 21.03.2017 358,5 KB
Документация и образци 21.03.2017 1,38 MB
Протокол № 1 20.04.2017 126,5 KB
Съобщение за отваряне на цени 20.04.2017 26 KB
Доклад на комисия 10.05.2017 111,5 KB
Протокол № 3 10.05.2017 93 KB
Решение за класиране 10.05.2017 133 KB
Индивидуална таблица за оценка 1 10.05.2017 19,5 KB
Индивидуална таблица за оценка 3 10.05.2017 19 KB
Индивидуална таблица за оценка 4 10.05.2017 19,5 KB
Индивидуална таблица за оценка 5 10.05.2017 19 KB
Обобщена таблица за оценка 1 10.05.2017 25,5 KB
Обобщена таблица за оценка 3 10.05.2017 25 KB
Обобщена таблица за оценка 4 10.05.2017 25,5 KB
Обобщена таблица за оценка 5 10.05.2017 25 KB
Договор ОП1 07.07.2017 239,85 KB
Договор ОП3 07.07.2017 227,01 KB
Договор ОП4 07.07.2017 380,34 KB
Договор ОП5 07.07.2017 266,28 KB

Краен срок за подаване на оферта: 18.04.2017 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 18.04.2017 16:00

Решение на АОП

                              Обявление на АОП

                              Обявление за възложена поръчка

                              Обявление за приключване на договор ОП1

                              Обявление за приключване на договор ОП3

                              Обявление за приключване на договор ОП4

                              Обявление за приключване на договор ОП5